పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ,మీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలకు,మీ వ్యాపార అభివృద్ధికి ,మరణించిన వారికి శ్రధనంజలి ప్రకట్టనలకు సంప్రదించండి 9248011114.                          Happy Birthday Add Rs.500 FULL Day Call: 9248011114                          Scrolling Add Rs.500 Call: 9248011114                          Full day Add Rs. 1000 Call: 9248011114                          Sponser Logo Add Rs.800 Call: 9248011114                          Video Add Rs.1500 Call: 9248011114                          30 Minites Programes ADD Rs.2000 Call: 9248011114

Saturday , February 23 2019
Breaking News
Home / Contact us

Contact us

tv24x7 News

#204, 3rd Floor, Hillton Cosmo Complex , Beside Vijaya Bank,

Bandlaguda x Road, Suncity 

Hyd-08 Telangana, India 

ph: 8978315155 / 9553009758

 M.Ravi kumar   CEO NO : 9248011114 

E-mail: tv24x7newsindia@gmail.com